Atesty

Otrzymane Atesty

Zbiorniki bezodpływowe z laminatu poliestrowo-szklanego systemu ,,MATERNA” posiada:

  • Aprobatę Techniczną ITB AT-15-7349/2007 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej
  • Aprobata Techniczna ITB AT015-7349/2012 wydana prze  Instytut Techniki Budowlanej
  • Zaświadczenie Jakościowe wydane przez Politechnikę Poznańską.
  • Badanie zbiorników Materna w zakresie charakterystyki laminatu poliestrowo-szklanego 02/25/PRJG/4482
  • Badanie Laboratoryjne Instytutu Techniki Budowlanej NW-0567/A/07
  • Atest Higieniczny PZH HK/W/0854/01/2012
  • Certyfikat Uczciwości nr.715301090
  • Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2018/0530
  • badania Politechniki Poznańskiej 02/25/PRJG/448
  • Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-1313/20

 

Eko-Dar